Süleymanpaşa / Tekirdağ

Özel Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma, harfleme ve/veya aritmetik hesaplamaları yapmada kendini gösteren, sözlü/yazılı dili anlama ve/veya kullanmayı içeren temel süreçlerin birinde ya da birkaçında bozukluk anlamına gelmektedir. Özel öğrenme bozukluğu şu başlıklar altında kendini gösterebilir:

 • Okuma Bozukluğu (Disleksi)
 • Yazma Bozukluğu (Disgrafi)
 • Aritmetik Bozukluğu (Diskalkuli)
 • Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün Belirtileri Nedir?

 • İşitsel ve görsel algılama, tanıma, hatırlama, sıralama becerilerinde zayıftır.
 • Dalgındır, sakarlıkları vardır.
 • Aşırı hareketli olabilir.
 • Dikkatini toplamak ve sürdürmekte zorlanır.
 • Sınırlı bir sözcük dağarcığına sahiptir.
 • Okumayı öğrenirken zorluk yaşar.
 • Okuması akıcı değildir.
 • Okuduğunu anlamakta ve ifade etmekte zorlanır.
 • El yazısı okunaksızdır.
 • Yazılı anlatımda cümleleri kısa, bozuk ve oldukça basittir.
 • Matematik ifadelerini işleme dönüştürmekte zorlanır.
 • Problemdeki işlemlerin hangi sırada yapılacağına karar veremez.

Özel Öğrenme Güçlüğü Ne Sıklıkta Görülür?

Yapılan bilimsel çalışmaların azlığı nedeni ile Türkiye’deki oran tam olarak bilinmemektedir. Ancak, ABD’de okul çağı çocuklarının yaklaşık %5’inde öğrenme güçlüğü olduğu bilinmektedir. Ayrıca cinsiyet farkına göre dağılıma baktığımızda erkeklerde kızlardan 3-5 kat daha fazla görüldüğü belirtilmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Neden Olur?

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün gelişmesinde tek bir nedenden bahsetmek pek mümkün değildir. Ancak öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara bakıldığında aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının söz konusu olduğu görülmektedir:

 • Beyin hasarı: Hamilelik, doğum veya doğum sonrası komplikasyonlar
 • Kalıtım: Ailede öğrenme bozukluğu tanısı alan bir bireyin bulunması
 • Nörolojik fonksiyonlarda bozukluk: Beynin öğrenme alanında işlev bozuklukları

Özel Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Her çocuğun öğrenme güçlüğü kendine özel ve sıkıntı yaşadığı alanlar birbirinden farklı olduğu için tedavi sürecine değerlendirme ile başlanır. Yapılan testler, klinik gözlemler, aile ve okul ile yapılan görüşmeler ile çocuğun zihin profili çıkarılarak güçlü ve gelişmesi gereken zihin becerileri belirlenir. Sonrasında uygun bir özel eğitim programı oluşturularak gelişmesi gereken yönler çocuğun daha güçlü alanlar kullanılarak desteklenir. Okul ve aile, çocuğun öğrenme stili hakkında bilgilendirilerek bilgiyi sunarken bu özelliklere dikkat etmeleri önerilir. Kısacası süreç çocuğun kapalı olan öğrenme kanallarını işlevsel hale getirmek ve öğrenmeyi öğretmek olarak tanımlanabilir.